İNSAN KAYNAKLARI

Neta Şirketler Grubunun ilk kurulan firmaları aile iştirakı iken, günümüz küresel ekonomisinde şirketlerimiz artık çok ortaklı sermaye şirketleri olarak yollarına devam etmektedir.

Yatırım önceliğimizi daima insan olarak belirledik ve yolumuza buna olan inancımızla devam ettik. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak birincil koşullarımız arasındadır.

Dürüstlük, adalet ve şeffaflık ilkelerini benimseyerek çalışanlarımızla verimimizi artırıp bugün bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Öğrenmek ve gelişmek bizim yapıtaşlarımızdır. Çalışanlarımızda görmek istediğimiz de budur.

İk Yönetimine Bakış Açımız

  • İnsan Kaynağımız, farkımızın temel unsurudur.
  • İnsanların bizimle çalışmayı tercih etmeleri için daima bizler de çabalarız.
  • Performansı sistemli bir şekilde değerlendirir, teşvik ederiz.
  • Çalışanlarımızın haklarının ve fırsatlarının eşitliğine titizlikle önem gösteririz.
  • Evrensel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla toplumun şu anda ve geleceğe yönelik, ihtiyacı olan işgücünü belirlemek ve bunu sağlayabilmek için çabalarız.

 

NETA’DA KARİYER 

Daima “Biz” diyebilerek konuşabilen Grubumuzda bunu, iş ortamında dayanışma ve güven sağlayarak başarmaktayız. “Her Başarının Kilit Noktası Daima İnsandır.” İnanışımız doğrultusunda, personellerimizin değerlerinin ve kattıkları değerlerin bilincinde olarak devam ettik yolumuza.

Neta’da olmak fikirlerin takdir edildiği yerde olmaktır. Yüksek sesle paylaşımlar yapılarak gelen başarıdır. Hem yönetici-çalışan hem de çalışan-çalışan ilişkilerinde paylaşımların ahlaki değerler çerçevesinde samimiyetle yapılabildiği yerdir NETA.

Saygınlıkla ve eşitlikle yola başlamak isteyen, ilerlemek isteyen kişilerin doğru adresidir Grubumuz.