GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SOSYAL HAKLAR

1 Mesai Saatleri

Neta Şirketler Grubu mesai saatleri;

Hafta içi:            08:30 – 18:00

Cumartesi:         08:30 – 13:30

2 Tatil Günleri

Pazar günleri ve resmi tatillerde*

*Zorunlu hallerde Resmi tatillerde fazla mesai yapılabilir

3 Sözleşme

Neta Şirketler Grubu tüm çalışanlarıyla belirli süreli (asgari 5 yıl) sözleşme mukabili iş akdetmektedir.

4 İş Güvenliği

İşgören kendisinin ve diğer işgörenlerin güvenliğini sağlamakla ve gereken tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

5 SGK

İşgören SGK kayıtları yapılmadan işbaşı yapamaz.

6 Yemek

Öğle yemekleri Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır

7  Yol

Şirketimiz işgörenlerin Çalışma merkezlerine ulaşımından sorumlu değildir. Bunun için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

8 Pozisyon Yükümlülükleri

İşgören kendisine teklif edilen pozisyonun görev tanımları içerisinde yer alan tüm sorumluluklarını yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

9 Ücret

Neta Şirketler grubunda toplam performansa dayalı brüt ücret sistemi uygulanmaktadır. Şirketimizde çalışanlara yılda 12 brüt maaş verilir. Makro ekonomik durum, piyasa şartları vb. faktörler göz önüne alınarak her yıl Mart ayında ücret çalışması yapılır.

NETA’DA KARİYER

Daima “Biz” diyebilerek konuşabilen Grubumuzda bunu, iş ortamında dayanışma ve güven sağlayarak başarmaktayız. “Her Başarının Kilit Noktası Daima İnsandır.” İnanışımız doğrultusunda, personellerimizin değerlerinin ve kattıkları değerlerin bilincinde olarak devam ettik yolumuza.

Neta’da olmak fikirlerin takdir edildiği yerde olmaktır. Yüksek sesle paylaşımlar yapılarak gelen başarıdır. Hem yönetici-çalışan hem de çalışan-çalışan ilişkilerinde paylaşımların ahlaki değerler çerçevesinde samimiyetle yapılabildiği yerdir NETA.

Saygınlıkla ve eşitlikle yola başlamak isteyen, ilerlemek isteyen kişilerin doğru adresidir Grubumuz.